Spelregels voor sport in het kort
Om groepsvorming en sociale contacten te verminderen en het aantal reisbewegingen te reduceren, komen er nieuwe maatregelen voor sport.

De volgende maatregelen gelden nu voor sport:

 • Voor binnensporten geldt een maximum van 3 personen (uitgezonderd jeugd t/m 17 jaar) per groepje (exclusief trainer/ster). En er geldt een maximum van 30 personen per zelfstandige ruimte.
 • Voor buitensporten geldt een maximum van 4 personen (uitgezonderd jeugd t/m 17 jaar) per groepje (exclusief trainer/ster). Zij houden onderling 1,5 meter afstand. Er mogen meer groepjes naast elkaar sporten als:
 1. de groepjes minimaal 1,5 meter afstand tot elkaar houden;
 2. er een duidelijke afbakening is van de verschillende groepjes;
 3. zij niet mengen.
 • Er worden geen wedstrijden gespeeld.
 • Voor topsporters gelden uitzonderingen.
 • Kinderen en jongeren tot en met 17 jaar hoeven tijdens het sporten onderling geen 1,5 meter afstand te houden. Maar er worden geen wedstrijden gespeeld tegen sporters van andere verenigingen. Onderlinge trainingspartijen mogen wel. Kinderen met klachten blijven thuis.
 • Publiek bij sport is niet toegestaan.
 • Sportkantines, kleedkamers en douches zijn dicht.

Is het de bedoeling dat sportaccommodaties hun terrein ook openstellen voor mensen die geen lid zijn van de club?
Het kabinet heeft opgeroepen om ook mensen te ontvangen die geen lid zijn. Het verschilt per sportaanbieder of dit ook mogelijk is. Meldt u bij de sportaanbieder om te zien welke mogelijkheden er voor u zijn. NOC*NSF en de sportbonden laten via hun websites weten hoe het sporten op een
veilige manier kan. Bekijk het Protocol verantwoord sporten kinderen en jeugd op de website van NOC*NSF.

Kan het virus doorgegeven worden via zweet?
Het virus wordt niet via zweet doorgegeven. Door hoesten en niezen komt het virus uit neus, keel of longen naar buiten. Via kleine druppeltjes komt het virus in de lucht.

Veiligheid- en hygiëneregels voor iedereen:

 • Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop.
 • Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen. Als je positief getest bent en/of een huisgenoot of een nauw contact bent van een bewezen COVID-19-patiënt blijf dan ook thuis.
 • Ga direct naar huis wanneer er tijdens de training klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak.
 • Houd altijd 1,5 meter afstand met personen van 18 jaar of ouder.
 • Vermijd drukte.
 • Volg altijd de aanwijzingen zoals looproutes en instructies van de organisatie, bijvoorbeeld van trainers en bestuursleden.
 • Was vaak je handen met water en zeep, ook voor en na bezoek sportlocatie.
 • Schud geen handen.

Maatregelen voor ouders/verzorgers:

 • Meld jouw kind(eren) tijdig af voor de training, zodat de club rekening kan houden met de toestroom.
 • Breng jouw eigen kind(eren) alleen naar de club wanneer er een training voor je kind(eren) gepland staat.
 • Kom niet eerder dan 10 minuten voor aanvang van de training naar de accommodatie.
 • Ouders hebben geen toegang tot de sportaccommodatie.
 • Zorg dat jouw kind(eren) thuis naar de toilet geweest zijn. Het clubgebouw blijft nog gesloten, alleen voor dringende toiletbezoeken wordt de deur geopend.
 • Volg altijd de aanwijzingen van trainers, begeleiders en bestuursleden op.
 • Haal direct na de training jouw kind(eren) op. Wees op tijd en zorg ervoor dat het ophaalmoment zo kort mogelijk is.

De trainers desinfecteren aan het eind van de training alle gebruikte materialen. Indien nodig kunnen
de materialen ook tussentijds gedesinfecteerd worden.

Samen zorgen we voor een zo veilig mogelijk sportomgeving voor alle leden van AV de Wielingen!