Vreemde tijden met nagenoeg geen wedstrijden dit jaar. We konden niet bevroeden dat onze stormachtige editie van 2020 (weten jullie nog) één van de weinige evenementen van 2020 zou gaan worden. Vele stormen en Coronagolven verder, moeten we dat helaas wel concluderen.

De (datum van de) 30e editie komt er inmiddels met rasse schreden aan. Ook 11/11, de datum van het openen van de inschrijvingen. Daarom hierbij een teken van leven van de organisatie van de midwinterklassieker der lage landen…de Mammoet Midwinter Halve Marathon van Cadzand-bad.

Kort en bondig: We gaan nog altijd voor het doorgaan van het evenement. Dat dit niet volgens het gekende recept zal en kan zijn, lijkt ons logisch. Maar ons motto is altijd al geweest ‘Altijd Anders’ en natuurlijk hebben nu ook een ‘veranderplan’. Dit alternatieve plan is uitgewerkt en voorgelegd.

Wij zijn momenteel druk in overleg met de dienstdoende instanties. Deze staan niet weigerachtig tegen onze plannen maar de situatie is nog te broos om nu al te kunnen acteren tegen februari 2021.

Daarom hebben wij besloten het startmoment van de inschrijvingen te verlegen van de traditionele 11/11 naar 12/12.


Tot slot: We zitten nu in de zgn. 2e golf van Corona. Wij spreken de hoop uit dat die snel achter de rug is en wij jullie allemaal op zondag 7 februari 2021 mogen (en kunnen) verwelkomen. Wij hopen jullie dan toch volgens een aangepast concept te kunnen laten genieten van het decor van mooie vergezichten van de zee en haar klotsende golven!