Info 31e SPAR MIDWINTER HALVE MARATHON
(Tevens open Zeeuws Kampioenschap halve marathon)
Zondag 4 februari 2024 * Aanvang 11.30 uur * Cadzand-Bad

Organisatie: A.V. de Wielingen

Halve marathon: Aanvang voor zowel wedstrijd- als prestatielopers is 11.30 uur aan Boulevard de Wielingen te Cadzand-Bad. Het parcours loopt gedeeltelijk over strand en duinen. Er is een limiet van 2½ uur. De finish sluit dus om 14.00 uur.

Categorieën: Dames senioren en Dames masters (diverse cat.) Mannen senioren en Mannen masters (diverse cat.) Aan de 31e Midwinter H.M. is het Open Zeeuws Kampioenschap verbonden.

3 ZEEMIJL (5,6 km) – aanvang 10.45 uur
1 zeemijl strand, 1,5 zeemijl asfalt duinpaden en 0,5 zeemijl asfalt overig

Prijzen HM: Wisselbeker voor de eerste dame en heer. Geldprijzen voor de eerste 10 dames, heren overall en winnaars. Ereprijzen per leeftijdscategorie voor Open Zeeuws Kampioenschap. Voor verbetering van het parcoursrecord speciale bonussen van € 200,= ( heren/ Sepp Vermeulen- 1:08:01 ) en € 200,= (dames/ Siska Maton- 1:21:51 ). Alle deelnemers krijgen een herinnering.

Prijzen 5,6 km: Trofeeën voor de eerste drie dames en heren.

Inschrijven
Voor-inschrijving: vanaf 11 november tot zondag 28 januari 23.59 uur via onze website of via https://www.inschrijven.nl
Na-inschrijven: op de wedstrijddag vanaf 9.30 u in de sporthal van Cadzand-Bad. Inschrijfgelden: HM: € 19,50 (na-inschrijven € 25,00 ) en 3ZeeMijl (5,6 km). €7,= (na-inschrijven €8,= ).
Betaling bij voorinschrijving: Als u heeft ingeschreven en uw inschrijfgeld is voldaan dan houdt dat automatisch in dat u aan het evenement meedoet voor eigen risico.

DE INSCHRIJVING IS STRIKT PERSOONLIJK EN NIET OVERDRAAGBAAR. NA 1 JANUARI GEEN RESTITUTIE VAN INSCHRIJFGELD.

Jeugdloop / KEKI-run
Kerzandse Kilometer – Afstand: 1000 m.
Aanvang jeugdloop om ± 12.15 uur, na doorkomst van de halve marathon.
Alleen na-inschrijving tot 11.30 uur in de sporthal. Inschrijfgeld € 2,=.

Kleed/Douche: de sporthal: Noorddijk 3, 4506 JE Cadzand-Bad. De afstand naar de start is ca. 200 meter.

Bevoorrading: Na 5, 10, 15 km en aan de finish zijn er posten met thee, water, fruit en sportdrank.

Inlichtingen: Nadere inlichtingen via www.avdewielingen.nl of :
Theo Rabout : hmcadzand@zeelandnet.nl
0(031)6-21513199 / 0(031)-117-450204